Himmelsyn er en webside som vil vise lokale webkamera i Granvin og Hardanger. Målet er å få satt opp en del kamera rundt omkring med høy bildekvalitet. Utsnittet fra kameraene vil være fin natur og utsikt. Det kan og være kamera av spesielt interessange plasser/objekt, som f.eks. steinbit-kameraet. Kameraene vil oppdatere bilde hvert 5 minutt. Alle kamera Himmelsyn drifter vil vise bilder ut fra norsk lovgivning angående kamera og overvåkning.

Det er ikke planer om direkte streaming utenom spesielle kamera, som f.eks steinbit-kameraet.

Det vil og vises bilder som er hentet fra webkamera som andre drifter i Hardanger.

Dersom du har en ide om annen info som kunne vert interessang å ha på Himmelsyn sine sider kan du sende en mail med forslag.

Dersom du har en fin utsikt, eller noe interessangt som kunne vert publisert med webkamera, og er interessert i å få satt opp ett kamera så kan du ta kontakt. Det som trengs for å sette opp ett kamera er strøm, og nett-tilgang, og en plass å skru opp kameraet. Strøm og nett-tilgang kan være opp til 50 meter i fra kameraets plassering.

(Husk at kameraplassering må følge norsk lovgivning. Person og nummergjennkjenning skal ikke være mulig. Ved nære bildeutsnitt må det settes opp skilt med kameraovervåkning).

Kommentarer og tips kan sendes til:

mail